Služby pro SVJ, družstva a energetická společenství

Společenstvím vlastníků, sdružením nájemníků, bytovým družstvům, ale i lokalitám rodinných domů nabízíme poradenství v oblasti založení a provozu energetických společenství. Energetická společenství se definují připravovaným energetickým zákonem. Umožňují členům společenství využívat společnou dodávku a odběr elektřiny, a dále využití společné výroby obnovitelných zdrojů, které by pro jednotlivce byly finančně neefektivní. V celkovém kontextu je cílem energetického společenství snížení nákladů pro jednotlivé odběratele v rámci společenství a snížení uhlíkové stopy.

Navrhneme Vám optimalizaci odběru bytového domu, navrhneme optimální výrobu elektřiny včetně její realizace, zároveň zajistíme měření odběrů jednotlivých členů společenství a správné vyúčtování nákladů (spotřeby / výroby) dle platné legislativy. Vyčíslíme úsporu vyplývající z realizace energetického společenství. Zajistíme rozúčtování energetických nákladů.

 

ZPĚT NA ÚVOD