Provoz LDS (lokálních distribučních soustav)

Zajišťujeme kompletní provoz lokálních distribučních soustav (LDS). LDS je lokální síť elektřiny (plynu) zřizovaná v rámci určité lokality (zóny, nebo objektu) a je realizovatelná např. v obchodních centrech, areálech, administrativních budovách, ale i bytových objektech. Majiteli objektu tak umožňuje čerpat výnosy z distribuce a prodeje elektřiny, ale také efektivněji hospodařit v oblasti dekarbonizace apod.

V rámci kompletního servisu provozu lokální distribuční soustavy zajišťujeme:

  • komunikaci s energetickým regulačním úřadem v licenčním řízení (příprava podkladů pro získání licence na obchod a distribuci)
  • přípravu odběrných míst (jištění, elektroměrů)
  • přípravu sběru dat (dálkových odečtů)
  • přípravu smluvních vztahů s odběrateli
  • fakturaci spotřeb elektřiny
  • vykazování dat vůči operátorovi trhu
  • regulační výkaznictví a ostatní povinnosti vůči Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) 
  • splnění ostatních legislativních povinností (v případě změn v rámci úprav energetického zákona a příslušných vyhlášek dotýkajících se problematiky LDS)

 

ZPĚT NA ÚVOD