ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
kompletní optimalizace nákladů na média (elektřina, plyn, teplo)

Optimalizujeme náklady na energetická média

(elektrická energie, plyn, teplo)

Analýza odběrných míst

Kompletní analýzou odběrných míst zjišťujeme údaje o charakteru odběru a navrhujeme komplexní řešení pro snížení nákladů ve všech složkách ceny média

Optimalizace distribučních parametrů

Navrhujeme optimální nastavení distribučních parametrů pro dosažení nižších nákladů na distribuci a plateb za obnovitelné zdroje

Optimalizace obchodní složky ceny

Navrhujeme ideální strategii nákupu elektřiny a plynu s ohledem na charakter odběru

Optimalizaci nabízíme pro jakékoliv odběrné místo v České republice

Podnikatelské odběry řešíme individuálně pro každého zákazníka. Pro domácnosti jsme připravili balíček sdružených nákupů elektřiny a plynu, v rámci kterého nabízíme dodávky médií prostřednictvím našeho partnera - dodavatele SPP CZ, a.s


Důkladně sledujeme vývoj cen energií na trhu a vývoj energetické legislativy


Ceny médií průběžně (denně) sledujeme a dokážeme tak reagovat při zajištění energií na další období na aktuální cenové výkyvy. V rámci částečné centralizace sjednávání cen pro své zákazníky dokážeme sjednat odběratelům podmínky nákupu, na jaké zpravidla běžně při individuálním sjednávání nedosáhnou. Díky důkladnému sledování vývoje energetické legislativy jsme schopni svým zákazníkům optimalizovat odběrná místa tak, aby dosáhli nejlepších podmínek ve všech složkách ceny na základě aktuálních cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.