ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Služby externího energetika pro firmy, podnikatele i domácnosti

Hledáte optimální řešení v nákupu energií?

Optimalizujeme odběrná místa v oblasti obchodní i distribuční složky pro velkoodběry, maloodběry i domácnosti

Ceny elektřiny a plynu

Sjednáváme ceny elektřiny a plynu pro konečné odběratele

Optimalizace distribučních parametrů

Platby za distribuci a poplatky tvoří 2/3 celkových nákladů na elektřinu - víte, jak tyto náklady snížit?

Provoz lokálních distribučních soustav

Zabýváme se kompletním provozem lokálních distribučních soustav (LDS) pro jejich vlastníky

Služby pro SVJ, bytové domy, energetická společenství

Návrhy energetických provozů, společné čerpání výroby z obnovitelných zdrojů, rozúčtování nákladů

Obnovitelné zdroje elektřiny, zelená elektřina

Návrh realizace výroby elektřiny či kombinované výroby, nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů

...a mnohem více

Mimo výše uvedeného nabízíme:

- komplexní správu odběrných míst (službu externího energetika)
- připojování nových odběrů nebo lokalit
- služby měření
- dálkové odečty médií prostřednictvím vybraných dodavatelů