ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

kompletní optimalizace nákladů na média (elektřina, plyn, teplo)

Optimalizujeme náklady na energetická média

(elektrická energie, plyn, teplo)

Analýza odběrných míst

Kompletní analýzou odběrných míst zjišťujeme údaje o charakteru odběru a navrhujeme komplexní řešení pro snížení nákladů ve všech složkách ceny média

Optimalizace distribučních parametrů

Navrhujeme optimální nastavení distribučních parametrů pro dosažení nižších nákladů na distribuci a plateb za obnovitelné zdroje

Optimalizace obchodní složky ceny

Navrhujeme ideální strategii nákupu elektřiny a plynu s ohledem na charakter odběru

Optimalizace řešíme pro jakékoliv odběrné místo v České republice

Podnikatelské odběry řešíme individuálně pro každého zákazníka. Nákupy elektřiny a plynu řešíme centrálně pro větší portfolio odběrných míst, díky tomu jsme schopni i menším odběrům zajistit lukrativní cenové podmínky. 

Pro domácnosti jsme připravili balíček sdružených nákupů elektřiny a plynu, v rámci kterého nabízíme dodávky médií prostřednictvím našeho partnera - Pražské energetiky, a.s.


Důkladně sledujeme vývoj cen energií na trhu a vývoj energetické legislativy


Ceny médií průběžně (denně) sledujeme a dokážeme tak reagovat při zajištění energií na další období na aktuální cenové výkyvy. V rámci částečné centralizace sjednávání cen pro své zákazníky dokážeme sjednat odběratelům podmínky nákupu, na jaké zpravidla běžně při individuálním sjednávání nedosáhnou. 


Sledujeme vývoj energetické legislativy - díky tomu jsme schopni svým zákazníkům optimalizovat odběrná místa tak, aby dosáhli nejlepších podmínek ve všech složkách ceny na základě aktuálních cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Vývoj legislativy sledujeme již v době její přípravy a konzultačních procesů. Připravujeme své zákazníky i nás na budoucí možnost flexibility, akumulace, apod.
Správa a provoz lokálních distribučních soustav

Zajišťujeme kompletní správu lokálních distribučních soustav, a to od zajištění získání licence na distribuci a obchod z elektřinou, přes registraci na OTE, až po zajištění provozu lokální distribuční soustavy (předávání dat na OTE, výkaznictví, fakturace spotřeb, splnění ostatních legislativních povinností /požadavků na měření apod./).

Provoz lokální distribuční soustavy umožňuje vlastníkům obchodních center / administrativních komplexů / retail parků / nájemních domů s větším počtem bytů generovat zisk z distribuce elektřiny a jejího prodeje.