Sdílení elektřiny

Společenstvím vlastníků, sdružením nájemníků, bytovým družstvům, ale i zájemcům o sdílení elektřiny napříč regiony nabízíme poradenství a administraci v oblasti založení a provozu energetických společenství. Energetická společenství se definují energetickým zákonem. Umožňují členům společenství využívat společnou dodávku a odběr elektřiny, a dále využití společné výroby obnovitelných zdrojů, které by pro jednotlivce byly finančně neefektivní. V celkovém kontextu je cílem energetického společenství snížení nákladů pro jednotlivé odběratele v rámci energetického společenství a snížení uhlíkové stopy.

Nabízíme kompletní servis spočívající v realizaci / založení energetického společenství, alokace výroby elektřiny mezi jednotlivé členy energetického společenství. Provedeme veškerou nutnou komunikaci s nadřazeným distributorem a zajistíme registraci všech členů společenství u Energetického datového centra. Nabídku těchto služeb Vám vypracujeme na míru podle počtu členů společenství, lokace odběrů a typu výrobny.

 

ZPĚT NA ÚVOD