Optimalizace nákladů na distribuci

Náklady na distribuci elektřiny / plynu ovlivňuje celková spotřeba a rezervovaný příkon, jmenovitě:

- u odběrů elektřiny na nízkém napětí hodnota hlavního jističe
- u odběrů elektřiny na vysokém napětí hodnota rezervovaného příkonu a rezervované kapacity
- u odběrů plynu (střední a vysoký odběr) hodnota sjednané rezervované denní kapacity

V optimálním nastavení je hodnota příkonu (jističe, kapacity) sjednána tak, aby pokryla potřeby odběratele s drobnou rezervou pro případné výkyvy.

Náklady na distribuci tvoří cca 1/3 nákladů na elektřinu, je potřeba věnovat jim stejnou pozornost jako sjednávání cen elektřiny.

Sjednávání cen elektřiny a plynu

Ať už jste korporace, velký podnik, fyzická osoba podnikající, nebo domácnost, navrhneme Vám optimální nákupní strategii elektřiny, sjednáme individuální cenu elektrické energie, nebo Vám navrhneme cenově výhodný produkt z řady vybraných dodavatelů.

Sledujeme vývoj komodit na energetické burze, dokážeme tak reagovat na krátkodobější cenové výkyvy i dlouhodobější nárůsty či poklesy a zajistit tak odběratelům trvale výhodné podmínky při dlouhodobější spolupráci.


Navrhneme Vám řešení optimálního nastavení Vašeho odběrného místa a vyčíslíme Vám úsporu na nákladech.


Jsem licencovaný zprostředkovatel komodit (zprostředkovatelská licence udělená Energetickým regulačním úřadem pod číslem 742239067).

Informační povinnost - v souladu s §14 zákona o ochraně spotřebitele informujeme, že pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušným subjektem Energetický regulační úřad (oddělení ochrany spotřebitele, Masarykovo nám. 91/5, 586 01  Jihlava; tel. 564 578 666, e-mail podatelna@eru.cz), www.eru.cz 

ZPĚT NA ÚVOD