Zaměstnanecký benefit
Zvýhodněné ceny pro domácnosti našich partnerů

V rámci těchto služeb pro Vaší společnost zajistíme centralizaci dodávek elektřiny a plynu pro zaměstnance Vaší společnosti či organizace.

Centralizací dodávek elektřiny a plynu pro Vaše zaměstnance (domácnosti) zajišťujeme i pro domácnosti ceny médií odpovídající velkoodběratelským cenám na trhu.

U plynu tyto služby omezujeme na odběry se spotřebou nad 7 MWh ročně (průměrný rodinný dům na vytápění spotřebuje cca 20 MWh), u elektřiny bez omezení.

Domácnosti s tímto programem ušetří při průměrné spotřebě 20 MWh plynu cca 10.000,-- Kč/rok. U plynu dosahujeme cen o více než třetinu nižších, než jsou běžné ceníkové ceny dodavatelů pro domácnosti. U elektřiny nabízíme jednotkovou cenu o cca 15% nižší oproti ceníkovým cenám pro domácnosti. 

V rámci této služby pro Vaše zaměstnance, kteří projeví o zaměstnanecký benefit zájem, zajistíme ukončení stávající smlouvy a zprocesujeme uzavření smlouvy s novým dodavatelem.

Program lze plně přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele:
- lze jej poskytnout pouze zaměstnancům, ale zároveň i rozšířit na rodinné příslušníky
- při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem lze tento benefit ukončit také (benefit se tak stává pomocným nástrojem pro udržení zaměstnance), nebo jej lze zanechat i po ukončení pracovního poměru. Zaměstnavateli zasíláme ve sjednaných četnostech (minimálně 1x ročně) přehled zaměstnanců (odběratelů) zahrnutých do programu, aby měl eventuálně možnost již neaktivní zaměstnance z programu vyřadit

Pro bližší informace jsme Vám plně k dispozici (sekce "Kontakty").