Fixace ceny plynu pro naše zákazníky

27.03.2019

Cena plynu aktuálně poklesla na trhu pod hladinu 19 EUR/MWh. Vzhledem k tomu, že stávající cena plynu zapadá do přímky postupného růstu cen, využili jsme stávajících cen k fixaci ceny plynu v rámci našeho balíčku plynu pro naše zákazníky. Cena plynu v rámci této fixace činí 526,-- Kč/MWh. 

Pro naše zákazníky jsme již v začátku roku zafixovali 1/3 předpokládaného objemu plynu pro rok 2020, touto fixací jsme nákupy pro rok 2020 uzavřeli.