Cenová rozhodnutí pro 2018

08.12.2017

Energetický regulační úřad uveřejnil v závěru listopadu 2017 cenová rozhodnutí, která určují ceny distribučních služeb a ostatních regulovaných složek ceny elektřiny a plynu pro rok 2018. Zde uvádíme jejich stručnou rekapitulaci.

Regulované ceny elektřiny

Celkově poklesnou regulované ceny elektřiny pro zákazníky připojené na hladině vysokého napětí, mírně vzrostou pro odběratele na napětí nízkém (bez vlastní trafostanice). Snížení ceny u odběrů na VN je způsobeno zejména poklesem jednotkové ceny u účtování poplatku za obnovitelné zdroje, která se projeví zejména u odběrů, které mají optimálně nastavenou hladinu rezervovaného příkonu. 

Regulované ceny plynu

Regulované ceny plynu se zvyšují v průměru o 2,8%. Dopad na konečnou cenu zákazníka je ale výrazně nižší vzhledem k tomu, že podíl regulovaných složek na celkové ceně plynu je výrazně nižší než u elektřiny.