49.týden - vývoj cen elektřiny

11.12.2017

Ve 49. týdnu (04.12.2017-08.12.2017) došlo na pražské energetické burze k dosažení nových maximálních hodnot ceny elektřiny (ročního kontraktu na následující kalendářní rok), kdy v závěru týdne cena elektřiny pro rok 2018 dosáhla hodnoty 38,43 EUR/MWh. Přesto se nejedná v horizontu posledních dvou měsíců o výrazný růst. Růst elektřiny se naopak v posledních dvou měsících zpomalil, či téměř zastavil a pohybuje se s mírnými výkyvy ve vymezeném rozmezí. V přiloženém grafu, který Vám budeme v následujícím období zpravidla každý týden na našem webu předkládat, jsou porovnání průměrných cen za jednotlivá období (žlutě průměrná cena elektřiny za poslední rok, tzn. za předcházejících 365 kal. dnů; modře průměrná cena elektřiny za posledních 30 kal. dnů; fialově průměrná cena za posledních 7 kal. dnů; červeně tučně aktuální zavírací cena elektřiny na PXE). Graf Vám pomůže v lepší a rychlejší orientaci ve vývoji aktuální ceny elektřiny oproti předchozím obdobím - z aktuálního grafu je patrné, že cena elektřiny se poslední měsíc pohybuje okolo měsíčních průměrů a nemá za toto období žádný výrazný trend. Přesto odhadujeme, že cena elektřiny prozatím nadále poroste, byť mírnějším tempem.

Vývoj cen ostatních komodit

Komodity mající vliv na vývoj ceny elektřiny

Cena uhlí zaznamenala v prvním pololetí letošního roku výrazný pokles, ve své druhé polovině se pohybuje v pásu mezi 34 a 44 USD. Svého maxima za druhé pololetí dosáhla právě 08.12.2017, kdy se cena s výrazným skokem oproti předchozímu dni zastavila na hladině 44,279 USD. 

Cena ropy od července letošního roku posiluje, v polovině září se vrátila na hodnoty okolo 55 USD, na kterých se držela dlouhodoběji na přelomu roku 2016/2017. Aktuálně se pohybuje mezi 60-65 USD a svými změnami do cen elektřiny výrazněji nepromlouvá.