26.02.2021 - Komentář k vývoji cen

26.02.2021

Cena elektřiny od konce roku 2018 klesala ze svých mnohaletých maxim (ceny elektřiny se v závěru roku 2018 velmi blížili 60,-- EUR/MWh) a v listopadu 2020 se pokles zastavil u hodnoty 40,-- EUR/MWh. V relativně krátkém čase tří měsíců ceny elektřiny posílily o více než 34% a aktuálně se pohybují okolo 55,-- EUR/MWh. Za nárůstem ceny stojí hlavně zvýšení cen emisních povolenek, u kterých by mělo dojít opět k omezení jejich počtu v souladu s evropským cílem dekarbonizace. Dle mnohých názorů stojí ale za prudkým nárůstem cen emisních povolenek zejména spekulanti, kteří emisní povolenky postupně opětovně prodávají. Jejich cena by tak měla pravděpodobně korelovat, nicméně nelze předpokládat návrat k listopadovým hodnotám.

Obdobným způsobem se vyvíjí cena plynu, která reaguje zejména na optimistický vývoj cen ropy. Cena plynu vzrostla ze 13 EUR/MWh (v 06/2020) až na 18 EUR/MWh (v 02/2021) a zaznamenala tak v průběhu necelého roku téměř 40tiprocentní nárůst ceny. S ohledem na maxima ceny plynu v roce 2018, kdy cena plynu překročila 26 EUR/MWh je však cena nadále poměrně příznivá.