SLUŽBY PRO PODNIKATELE

Optimalizace odběrných míst pro firemní využití

V rámci optimalizací firemních odběrů nabízíme

- analýza nákupních cen elektřiny a plynu
- analýza nastavení distribučních sazeb elektřiny u maloodběrů
- analýza nastavení rezervovaných kapacit u elektřiny / plynu
- návrh optimálního nastavení distribučních sazeb elektřiny
- návrh optimálního nastavení rezervovaných kapacit u velkoodběrů
- návrh optimálního nastavení rezervovaného příkonu u velkoodběrů
- návrh optimální velikosti hlavního jističe
- návrh optimálního způsobu nákupu elektřiny a plynu 
- analýza a návrh nastavení dvousložkových cen dodávek tepla

A dále:

- zajištění kompletního provozu lokálních distribučních soustav
- zajištění licencí a provoz zdrojů tepla nebo obnovitelných zdrojů