Optimalizace nákladů na distribuci

Náklady na distribuci elektřiny / plynu ovlivňuje celková spotřeba a rezervovaný příkon, jmenovitě:

- u odběrů elektřiny na nízkém napětí hodnota hlavního jističe
- u odběrů elektřiny na vysokém napětí hodnota rezervovaného příkonu a rezervované kapacity
- u odběrů plynu (střední a vysoký odběr) hodnota sjednané rezervované denní kapacity

V optimálním nastavení je hodnota příkonu (jističe, kapacity) sjednána tak, aby pokryla potřeby odběratele s drobnou rezervou pro případné výkyvy.

Náklady na distribuci tvoří cca 1/3 nákladů na elektřinu, je potřeba věnovat jim stejnou pozornost jako sjednávání cen elektřiny.

Navrhneme Vám řešení optimálního nastavení Vašeho odběrného místa a vyčíslíme Vám úsporu na nákladech.

 

ZPĚT NA ÚVOD